Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Απέκτησα το Πτυχίο και το Μεταπτυχιακό μου Δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο, από όπου και αποφοίτησα με βαθμό Άριστα (94/100). Οι προπτυχιακές σπουδές μου χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου. 

Από το 2008 εργάζομαι στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), ενώ έχω εργαστεί σαν αναλύτρια συστημάτων στην Τράπεζα Κύπρου για 2 έτη.

Ελίνα Καλπινέλλη


Προσωπική Ιστοσελίδα


Είμαι τριτοετής διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ν. Φράγκου. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Στοχαστική Ανάλυση και Μοντελοποίηση με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά.
                Copyright 2009 Elina All Rights Reserved.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Απέκτησα το Πτυχίο και το Μεταπτυχιακό μου Δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο, από όπου και αποφοίτησα με βαθμό Άριστα (94/100). Οι προπτυχιακές σπουδές μου χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου. 

Από το 2008 εργάζομαι στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), ενώ έχω εργαστεί σαν αναλύτρια συστημάτων στην Τράπεζα Κύπρου για 2 έτη.

Ελίνα Καλπινέλλη


Προσωπική Ιστοσελίδα


Είμαι τριτοετής διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ν. Φράγκου. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Στοχαστική Ανάλυση και Μοντελοποίηση με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά.
                Copyright 2009 Elina All Rights Reserved.
Προσωπικές πληροφορίες

Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα
Η πόλη της Μυτιλήνης
Πέτρα- Μόλυβος
Ερεσσός-Σίγρι
Πολιχνίτος-Σκάλα-Νυφίδα
Βατερά-Άγ.Φωκάς
Αγιάσος-Πλωμάρι
Βαρειά- Αγ.Ερμογένης- Πάρκο Αγ. Αναργύρων